PC01, PC03, PC06 là phòng gì ?

Dựa theo những nghiên cứu, thông tin trên mạng về các khối cơ quan thuộc Công an cấp tỉnh (Việt Nam) trên wikipedia. NNC tổng hợp các một số tên gọi nhanh của một số khối cơ quan, trả lời những câu hỏi như : PC01, PC03, PC06 là phòng gì ?

PC01 là phòng gì ?

PC01 là Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra

PC03 là phòng gì ?

PC03 là Phòng Cảnh sát kinh tế

PC06 là phòng gì ?

PC06 là Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Theo như nguồn : https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_an_c%E1%BA%A5p_t%E1%BB%89nh_(Vi%E1%BB%87t_Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *